Arbetsrättsabonnemang- ett bollplank i arbetsrättsliga frågor

Idag hade vi besök av  Klas Johansson som är Advokat och Ida Arvidsson som är biträdande jurist från KBM Advokatbyrå. De bjöd på en mycket intressant föreläsning om arbetsrätt och de poängterade bland annat vikten av att tydliggöra rutiner och policys skriftligt för att undvika att göra felaktigheter.

De erbjuder dessutom en superbra tjänst i form av ett arbetsrättsabonnemang som innebär att du som bolag får ett bollplank i arbetsrättsliga frågor. Där kan du diskutera frågor inom arbetsrätten direkt med en jurist eller advokat.  KBM bistår med support och rådgivning inom arbetsrätten tillsvidare enligt avtal. Rådgivning sker löpande veckovis och KBM finns tillgänglig via telefon och e-post måndag-fredag kl. 09.00-17.00. De åtar sig att återkomma till bolaget med svar inom 24 timmar om Parterna inte kommit överens om annat. Ett arbetsrättsabonnemang är ett enkelt sätt att använda sig av när man vill diskutera frågor inom arbetsrätten med en jurist/advokat. De har korta uppsägningstider av abonnemanget och du betalar endast för den tid som du nyttjar. Gör det enkelt för dig – skaffa ett arbetsrättsabonnemang med KBM idag! Frågor? Kontakta Anna Gunnarsson på anna.gunnarsson@kbmlaw.se